Voor de werknemer

LZW College levert als opleidingsorganisatie een waardevolle bijdrage aan zowel de verbetering van de volksgezondheid áls aan het verlagen van de ziektekosten in Nederland. Dit doen wij door professionals op te leiden voor de hedendaagse praktijk waarin coaching op leefstijl en gedragsverandering een steeds prominentere rol spelen. In ons onderwijs komen de meest recente wetenschappelijke inzichten én praktijkinnovaties aan bod. LZW College leidt mensen op tot vakbekwame en inspirerende medewerkers. Ondernemende professionals zoals jij die zowel een toegevoegde waarde hebben voor de professionele onderneming waar zij werken als voor de cliënten waar zij voor klaar staan.

Meer informatie over het beroep Leefstijlcoach Zorg en Welzijn?

De reguliere leefstijlcoach behandelt geen ziektes of problemen, maar werkt samen met de cliënt toe naar zijn/haar doel. Middels leefstijlcoaching zoekt hij samen met de cliënt naar dagelijkse leefgewoontes die helpen om het gestelde doel te bereiken. Bijvoorbeeld op het gebied van dagindeling, omgaan met stressprikkels, voeding, slaap of bewegen. De leefstijlcoach zorgt dat de cliënt die gezonde gewoontes traint en begrijpt hoe het bij hem zelf werkt, zodat hij steeds meer grip krijgt op het toewerken naar het gestelde doel.

Gezien de achtergrond van de LZW Leefstijlcoach zal leefstijlcoaching veelal direct ingezet worden in de lopende praktijk binnen de zorg of welzijnssector. Dat brengt met zich mee dat de vaardigheden en competenties op het gebied van leefstijlcoaching geïntergreerd moeten worden in de dagelijkse werkzaamheden. Dat vergt van zowel de professional als van de organisatie ook een visie op het ondernemerschap, financieringsstromen, bedrijfscultuur en organisatiesensitiviteit. De leefstijlcoach zal in de toekomst ook steeds vaker de rol van de centrale zorgverlener op zich gaan nemen. Daarom neemt LZW College deze aspecten ook mee in haar opleiding. 

Wil je meer informatie over het beroep leefstijlcoach? Dan verwijzen wij je graag door naar de Beroepsvereniging voor LeefstijlCoaches Nederland (www.blcn.nl). Wil je meer informatie over de Leefstijlcoach Zorg en Welzijn neem dan contact met ons op. Dat kan je doen per telefoon, mail of via het contactformulier bij het tabblad contact.