Blog

Introductie opleiding Leefstijlcoach Zorg en Welzijn

Welkom! In bovenstaand filmpje krijg je een introductie van 7 minuten voor je opleiding. De studiegids heb je per e-mail ontvangen. Voor je gemak vind je hem ook hier: Studiegids LZW 06A De vaste Zoom-link voor de online lessen is: https://zoom.us/j/99506691480?pwd=L0NJMkhXL2NDeHZZcWRjTFBZZlJaUT09 Heb je nog nooit met Zoom gewerkt? Dan vind je hier een test-omgeving: https://zoom.us/test […]

E-learning De Centrale Zorgverlener (CZV)

Sommige mensen en organisaties zien de rol van een leefstijlcoach als die van een centrale zorgverlener. Wellicht voel je je daarin helemaal thuis, wellicht maar deels of zelfs bijna niet. Om een beeld te vormen, kun je gebruik maken van deze e-learning. Na het volgen van deze e-learning en het bijbehorende dagdeel les moeten de […]

E-learning Intervisie

Het doel van intervisie is het vergroten van je vakmanschap door o.a. reflectie, het opdoen van nieuwe ideeën en het verkennen van mogelijkheden. Een klein groepje collega’s of vakgenoten komt bij  een intervisiegroep en staat stil bij eigen ervaringen en delen de inzichten. Voorwaarden zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers en onderling vertrouwen. Je bent gezamenlijk […]

Oefencasussen leefstijlcoaching

Hier vind je voorbeeldcasussen met vragen zoals je die kunt verwachten bij je casustoets. Je kunt hem gebruiken om te oefenen en jezelf aan het denken te zetten over (integrale) leefstijlverbetering.

Keuzemodules

In dit gedeelte van je e-learning kun je kijken welke thema’s relevant zijn voor jouw werksetting. Je bent niet verplicht om alle e-learnings te doorlopen maar kiest zelf. Deze sectie wordt de komende maanden verder aangevuld met thema’s en inhoud.

E-learning Zo werkt het in de zorg

Als je leefstijlcoaching een goede en passende plek wilt geven in je werk binnen zorg en welzijn, is het handig om wat achtergronden te kennen van hoe de zorg in Nederland georganiseerd is. Deze e-learning module geeft je, samen met de les over dit onderwerp, een goed beeld van: Waarom en hoe wij in Nederland […]

E-learning Leefstijl bij kwetsbare groepen

Niet iedereen krijgt gelijke kansen op een gezonde leefstijl: de omgeving en de beschikbare middelen spelen een grote rol. In deze e-learning verdiep je je in het ondersteunen van mensen uit kwetsbare groepen.

E-learning Onrust, gewoontes en verslaving

N.B. Voor degenen die de e-learning over stoppen met roken al hebben doorlopen, is het basisdeel over verslaving een herhaling. Na het volgen van deze e-learning moeten de volgende doelen bereikt zijn: Student kan cliënten bewust maken van interne onrust en het effect daarvan op de vorming van ongezonde gewoontes en verslavingsgedrag Student kan beschrijven […]

E-learning Onderzoeken leefstijl

Na het volgen van deze e-learning en de lessen en het lezen van de literatuur moeten de volgende doelen bereikt zijn: Student heeft ervaringskennis van tools/dagboeken om de eigen leefstijl mee in kaart te brengen Student beseft dat een gezonde leefstijl volhouden een doorlopend leerproces is dat iedereen op zijn eigen manier doorloopt Student kan […]

E-learning Professioneel coachen

Na het volgen van deze e-learning en het lezen van de literatuur moeten de volgende doelen bereikt zijn: Student weet wat motiverende gespreksvoering inhoudt (opfrissen voor zorgprofessionals) en kan dit toepassen in alle fases van een gesprek Student kan het verschil tussen coachend en adviserend werken goed verwoorden en ook laten zien Student is zich […]

E-learning Positieve Gezondheid

In deze e-learning leer je wat Positieve Gezondheid als werkconcept inhoudt en hoe je het toepast. Na het volgen van deze e-learning moeten de volgende doelen bereikt zijn: Student weet wat Positieve Gezondheid is volgens Machteld Huber Student kan de uitgangspunten voor het werkconcept Positieve Gezondheid benoemen Student weet de gesprekstools voor Positieve Gezondheid (spinnenweb) […]

E-learning Voeding en leefstijl

In deze les krijg je een flinke hoeveelheid kennis over voeding aangereikt. We hebben ernaar gestreefd om wetenschappelijk onderbouwde, maar wel pragmatische kennis aan te dragen. Is er een onderwerp waarover je meer details wilt weten, dan vind je die in het handboek ‘Voeding bij gezondheid en ziekte’. Ook op www.voedingscentrum.nl vind je veel informatie. […]

E-learning Stress

In deze lesmodule leer je de achtergronden van stress, de basisprincipes voor stressmanagement en verbanden tussen stress en leefstijl. Ter aanvulling en verdieping kun je gebruik maken van de boeken ‘Gek op stress‘ (alle hoofdstukken relevant) en ‘Handboek coachen bij stress en burn-out‘ (tot pagina 266).

E-learning Slaap

Slaap is, net als stress en ontspanning al heel lang onderbelicht als het gaat om leefstijl. Misschien wel omdat er geen speciale professional is die mensen hier in begeleidt. Maar het is onterecht, want wie moe is kan nauwelijks gezonde gewoontes volhouden. In deze leergang leer je daarom hoe slaap werkt en hoe je mensen […]

E-learning Bewegen, sport en leefstijl

Bewegen is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. En hoewel het advies om zoveel mogelijk te lopen en fietsen een kwestie van logisch verstand lijkt en de echte sportbegeleiding niet valt onder leefstijlcoaching, helpt het toch om als leefstijlcoach een goede achtergrondkennis te hebben om mensen te kunnen gidsen en motiveren bij het opbouwen […]

E-learning Stoppen met roken

Deze e-learning geeft je achtergrondkennis over stoppen met roken en het begeleiden van mensen daarbij. In de e-learning is een volledige, geaccrediteerde opleiding van Visiom opgenomen om je toe te leiden naar een registratie als gekwalificeerd Stoppen-met-Roken coach. In de e-learning leer je mensen te begeleiden bij een duurzame aanpak van hun rookverslaving. Je zult […]

E-learning Energie en gewicht

Doelstellingen van deze e-learning: Student weet hoe energiebalans in het menselijk lichaam werkt Student heeft basiskennis over het beïnvloeden van de  energiebalans in het lichaam en het lichaamsgewicht met behulp van leefstijlverandering Student heeft basiskennis over de het effect van  relevante, niet-leefstijlgebonden factoren op het lichaamsgewicht Student kan eenvoudige berekeningen aan de hand van lichaamswaarden, […]