E-learning Energie en gewicht

Doelstellingen van deze e-learning: Student weet hoe energiebalans in het menselijk lichaam werkt Student heeft basiskennis over het beïnvloeden van de  energiebalans in het lichaam en het lichaamsgewicht met behulp van leefstijlverandering Student heeft basiskennis over de het effect van  relevante, niet-leefstijlgebonden factoren op het lichaamsgewicht Student kan eenvoudige berekeningen aan de hand van lichaamswaarden, […]
This content is only available to members.