E-learning Professioneel coachen

Na het volgen van deze e-learning en het lezen van de literatuur moeten de volgende doelen bereikt zijn: Student weet wat motiverende gespreksvoering inhoudt (opfrissen voor zorgprofessionals) en kan dit toepassen in alle fases van een gesprek Student kan het verschil tussen coachend en adviserend werken goed verwoorden en ook laten zien Student is zich […]
This content is only available to members.