E-learning Positieve Gezondheid

In deze e-learning leer je wat Positieve Gezondheid als werkconcept inhoudt en hoe je het toepast. Na het volgen van deze e-learning moeten de volgende doelen bereikt zijn: Student weet wat Positieve Gezondheid is volgens Machteld Huber Student kan de uitgangspunten voor het werkconcept Positieve Gezondheid benoemen Student weet de gesprekstools voor Positieve Gezondheid (spinnenweb) […]
This content is only available to members.