Staan voor kwaliteit

LZW College staat voor kwaliteit.  Dat betekent onder meer:
dat we open staan voor feedback, zowel positief als negatief; dat alle docenten goed en relevant opgeleid zijn én bevlogen voor het vakgebied waarin zij lesgeven; dat je rechtstreeks kan communiceren met je docenten zolang je cursusactiviteit loopt;
dat we ons ervan bewust zijn dat deelnemers bij ons komen om echt beter te worden in hun werk – en dat we samen iets kunnen bijdragen aan de maatschappij;
dat we elke cursusactiviteit die langer dan anderhalf uur duurt, eindigen met een evaluatieformulier waar een beoordeling wordt gevraagd van zowel de activiteit als de docent. De gemiddelde cijfers worden gepubliceerd op de website. Bij cursusactiviteiten van anderhalf uur of korter, wordt een rapportcijfer gevraagd voor het totaal;
dat we contact tussen mensen beschouwen als iets wat je zorgvuldig en met respect benadert, of het nu gaat om mondeling of schriftelijk contact.