Welkom bij de opleiding tot 'Leefstijlcoach Zorg & Welzijn'

Aandacht voor leefstijl en een coachende werkwijze staan hoog op de agenda in zorg en welzijn. Mensen coachen bij het aannemen van een gezonde leefstijl helpt om hun kwaliteit van leven te verhogen, (het verergeren van) ziekte te voorkomen, ze meer vertrouwen en veerkracht te geven bij het aangaan van dagelijkse uitdagingen en om de ziektekosten te verlagen. Daarmee is het een belangrijk instrument voor professionals in zorg en welzijn.

Leefstijlcoaches in zorg en welzijn
Onze visie is dat we, in plaats van het aansturen op een grote groep zelfstandig opererende leefstijlcoaches, ervoor willen zorgen, dat bevlogen professionals uit zorg en welzijn binnen hun eigen rol gebruik gaan maken van gerichte en bewezen effectieve methodieken bij coaching op leefstijl. We streven er naar dat de professionals die afstuderen bij LZW College, leefstijlverandering voor hun cliënten eenvoudig en haalbaar weten te maken. Waarbij het accent niet ligt op de klachten of ziekte maar op de doelen en drijfveren van de cliënt, oftewel op het vergroten van de Positieve Gezondheid.

Verdieping op de inhoud 
Met de focus op het versterken van professionals uit zorg en welzijn binnen hun eigen professionele rol onderscheidt LZW college zich van andere post-hbo registeropleidingen tot leefstijlcoach. Niet alleen omdat we inclusiecriteria hanteren en daardoor de instroomeisen strenger zijn, maar ook omdat er binnen de opleiding verdieping is aangebracht die toegespitst is op de  zorg- en welzijnssector. Deelnemers kiezen een specialisatie die aansluit bij hun werkveld en gaan zich binnen de opleiding met vakgenoten verdiepen in de vraag hoe zij leefstijlcoaching optimaal kunnen inzetten in hun eigen werksetting.

Compleet en integraal
Het studieprogramma van het gemeenschappelijke deel van de opleiding is gebaseerd op meer dan 15 jaar kennis over en ervaring met leefstijlcoaching in de praktijk. De docenten beschikken over verdiepende kennis over de discipline waarin ze lesgeven én zijn allen breed werkzaam op het gebied van leefstijlcoaching. Alle 'grote' leefstijlthema's komen aan de orde, zoals voeding, bewegen, slaap, stress en ontspanning, roken en alcohol. Een belangrijk deel van de trainingsbijeenkomsten wordt gewijd aan het leren voeren van effectieve coachingsgesprekken, ook wanneer je maar een korte consult tijd hebt.

De opleiding en het onderscheidend vermogen

De opleiding Leefstijlcoach Zorg & Welzijn biedt een gespecialiseerde post-hbo opleiding aan op het gebied van coaching op leefstijl, gezondheidsbevordering en gedragsverandering die professionals uit Zorg en Welzijn in staat stelt om leefstijlcoaching optimaal in te zetten binnen hun eigen rol. Ze nemen positieve gezondheid als vertrekpunt in hun gesprekken en stellen daarmee het (brede) doel van hun patiënt/cliënt centraal.

Ook weten ze na de opleiding hoe ze leefstijlcoaching effectief kunnen integreren met hun zorg- en/of welzijnstaken en kunnen daarmee een verschil maken voor de cliënt en de organisatie waar voor ze werken.

CanMEDS-systematiek

LZW college kiest ervoor om bij het aanleren, toepassen en verbeteren van leefstijlcoaching, en het vormen van het beroepsprofiel van de LZW leefstijlcoach, de CanMEDS-systematiek te hanteren. De systematiek bestaat uit één centrale rol (de zorgverlener met vakinhoudelijke competenties) en zes rollen die daarmee samenhangen. Binnen deze competenties wordt gekeken hoe het coachen op leefstijl toegepast kan worden.  

Inclusiecriteria en Specialisatie 

De doelgroep van de opleiding bestaat uitsluitend uit professionals die minimaal op hbo werk- en denkniveau werkzaam zijn in zorg of welzijn en die binnen hun vak in aanraking komen met patiënten of cliënten die er baat bij hebben om hun leefstijl te verbeteren. Dit kan zijn in het kader van herstel, terugvalpreventie of preventie van (verdere of ernstigere) aandoeningen, gezondheidsbevordering, begeleiding en voorlichting.

Ter ondersteuning van het persoonlijke en beroepsmatige ontwikkelproces stelt elke student een maatwerkprogramma samen dat past bij zijn vak en (toekomstige) rol.

Voorbeelden van onderwerpen die kunnen worden opgepakt zijn:
  • de wijze waarop leefstijl en coaching kunnen worden ingebed in de organisatie of in afstemming met aanpalende beroepen;
  • specifieke kennis over leefstijl, doelgroep en/of aandoeningen gekoppeld aan het eigen vakgebied, zoals: de behandeling van chronische, niet-overdraagbare aandoeningen waaronder obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en COPD óf leefstijl toegepast binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Kwaliteitsregister LeefstijlCoaches

Voor deze opleiding wordt accreditatie aangevraagd bij het kwaliteitsregister leefstijlcoaches. Na het succesvol afronden van de opleiding leefstijlcoach Zorg en Welzijn kun je je indien gewenst aanmelden bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) en het kwaliteitsregister KABIZ. Je hebt dan de mogelijkheid om een erkende Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) uit te voeren. Voor de inschrijving in het kwaliteitsregister voor hbo-leefstijlcoaches is altijd een onderliggend hbo- of wo-diploma vereist.