Toelating

Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je in het bezit te zijn van een officieel erkend hbo-, bachelor- of wo-diploma op het gebied van zorg en/of welzijn.
Een officieel erkend hbo-, bachelor- of wo-diploma is ook een eis van de beroepsvereniging van leefstijlcoaches (BLCN) om je na de opleiding te kunnen registreren als leefstijlcoach.

Hoe herken je een officieel erkend hbo-diploma?
Op het diploma of getuigschrift staat: “Hoger Beroepsonderwijs” of een afkorting daarvan vermeld. Ook staat op het diploma vaak een verwijzing naar: “op grond van de in de artikelen 7.10 tot en met 7.14 en 16.10 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek”

NB: Het artikelnummer kan verschillen. Twijfel je of jouw diploma officieel erkend is? Neem dan contact op met het opleidingsinstituut die het diploma heeft uitgegeven.

Werkzaam zijn in de zorg en of welzijn sector

Deelname aan de opleiding is alléén mogelijk voor professionals die reeds werkzaam zijn in een van de genoemde werkvelden of in het eerste trimester van de opleiding gaan starten met een functie in een van de werkvelden; én die regelmatig patiënten of cliënten zien waarbij begeleiding en coaching op het verbeteren van leefstijl relevant is.

De opleiding vormt een integraal geheel en examens zijn ook geïntegreerd in de lesstructuur. Er zijn dan ook geen vrijstellingen mogelijk voor modules of onderdelen van de opleiding.