Voor wie

De opleiding Leefstijlcoach Zorg en Welzijn is bedoeld voor professionals uit zorg en welzijn die interesse hebben in evidence based methodieken om cliënten of patiënten te helpen bij het aanleren, verkrijgen en behouden van een gezonde leefstijl en van gedragsveranderingstechnieken. Als deelnemer moet je minimaal op hbo werk- en denkniveau werkzaam zijn in zorg of welzijn én binnen je vak in aanraking komen met patiënten of cliënten die er baat bij hebben om hun leefstijl duurzaam te verbeteren. Dit kan zijn in het kader van herstel, terugvalpreventie of preventie van (verdere of ernstigere) aandoeningen.

In de opleiding is een specialisatie- en implementatiedeel opgenomen waarbij je gaat kijken hoe je leefstijlcoaching effectief gaat implementeren in je eigen rol of vak, bijvoorbeeld bij een behandeling van chronische, niet-overdraagbare aandoeningen die te beïnvloeden zijn met leefstijl (waaronder obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en COPD), bij preventie, het vergroten van de veerkracht en fitheid of het toepassen van leefstijl binnen de geestelijke gezondheidszorg.

De professionals die zich thuis voelen binnen de opleiding Leefstijlcoach Zorg en Welzijn kun je vinden onder praktijkondersteuners, huisartsen, fysio- en manueel therapeuten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, jeugd- en arbo artsen, diëtisten, ergotherapeuten, psychologen, basisartsen, PMT-ers, welzijnsmedewerkers GGD en gemeenten, gezondheidswetenschappers, etc..

Accreditatie is toegekend door:
Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (102 punten)
Verpleegkundig Specialisten Register (96 punten)

Inclusiecriteria

  • De opleiding wordt gegeven op hbo-niveau. Een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau is dan ook minimaal noodzakelijk voor deelname.
  • Deelname aan de opleiding is alleen mogelijk voor professionals die reeds werkzaam zijn in een van de genoemde werkvelden; of in het eerste trimester van de opleiding gaan starten met een functie in een van de werkvelden;
  • én die regelmatig patiënten of cliënten zien waarbij begeleiding en coaching op het verbeteren van leefstijl relevant is.
De opleiding vormt een integraal geheel en examens zijn ook geïntegreerd in de lesstructuur. Er zijn dan ook geen vrijstellingen mogelijk voor modules of onderdelen van de opleiding.

Accreditatie

De post hbo-opleiding Leefstijlcoach Zorg & Welzijn is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister Leefstijlcoaches van BLCN/KABIZ.
Cursisten die met behulp van het bij deze post hbo-opleiding behaalde diploma zich willen inschrijven bij dit het kwaliteitsregister, kunnen dit uitsluitend doen indien ze reeds beschikken over een hbo- of wo-diploma.

Oftewel: De combinatie, van een formeel hbo- of wo-diploma sámen met het diploma van de post hbo-opleiding Leefstijlcoach Zorg & Welzijn, geeft toegang tot het kwaliteitsregister.