Programma

MODULE 1

Basistraining leefstijlcoaching

Tijdens de 2-daagse introductie module maak je kennis met de basis van leefstijlcoaching
MODULE 2

Opleiding coaching op leefstijl

Met behulp van lessen, opdrachten en e-learning maak je je het coachen eigen, maar ook de benodigde leefstijlkennis
MODULE 3

Specialisatie en integratie in de beroepspraktijk 

Met het CanMeds model werken we aan competenties waarmee je als zorg- of welzijns-professional een optimale bijdrage kan leveren in je eigen werkpraktijk
MODULE 4

Afronding door middel van presentatie

In je eindpresentatie geef een reflectie op het leerproces en een implementatie of verbeterplan
MODULE 1

Basistraining leefstijlcoaching
(4 dagdelen les en e-learning) 

Tijdens de 2-daagse introductie module komen de volgende belangrijke elementen aan bod:
 • Duiding van 'leefstijlcoaching'
 • Werken vanuit Positieve Gezondheid en positieve psychologie
 • Een denkkader voor werken aan leefstijl basics en BRAVO- thema's
 • Hoofdregels voor coaching op leefstijl
 • Vertrouwen versterken bij de patiënt/cliënt
 • Oriëntatie op leefstijlcoaching binnen je eigen vakgebied en jouw rol als professional
 • Oriëntatie op de gezondheidszorg van de toekomst
 • Van doel naar actieplan komen
MODULE 2

2. Opleiding coaching op leefstijl
(22 dagdelen les plus e-learning) 

Voeding
(uitgebreide e-learning en 3 dagdelen training en visievorming)

 • Basisprincipes gezonde voeding, eetdagboek, quick wins voeding
 • Voedingsintake, voedingspatronen beoordelen, voeding in relatie tot gezondheid en ziekte
 • Energie inname en verbruik, voedingsleer, voeding in specifieke levensfases

Beweging
(uitgebreide e-learning en 3 dagdelen training en visievorming)

 • Beweegnormen, waarom bewegen we te weinig, beweging opbouwen, de beweegintake, werken met testen en vragenlijsten
 • Beweegplannen, casussen, beweging in relatie tot gezondheid en ziekte
 • Bewegen in de praktijk, motivatie om te bewegen, bewegen binnen de GLI, bewegen binnen het sociaal domein

Stress, slaap, ontspanning en veerkracht
(uitgebreide e-learning en 3 dagdelen training en visievorming) 

 • Verkenning van stress, invloed van stress, stress voorkomen, chronische stress, burn-out, herstel van stress inbouwen
 • Verkenning van slaap, invloed van slaap, slaap in relatie to stress, ontspanning, beweging en voeding
 • Veerkracht, geluk en zingeving

Gedragsverandering
(uitgebreide e-learning en 4 dagdelen training, visievorming en toetsing) 

 • Positieve gezondheid, positieve psychologie
 • Modellen over gedragsverandering
 • Gewoontes en het brein
 • Invloed van de omgeving, nudging
 • Groepsdynamiek, groepen begeleiden
 • Casussen

Coaching
(e-learning en 6 dagdelen training en toetsing)

 • Coachende grondhouding
 • Gespreksstructuur
 • Aansluiten bij de cliënt en zijn doelen/drijfveren
 • Korte effectieve gesprekken voeren
 • Omgaan met weerstand en terugvalpreventie
 • Selectie proefcliënten, traject inrichten, begeleiding coaching, evaluatie

Leefstijlcoaching in de zorg
(e-learning en 3 dagdelen training en visievorming) 

 • Zo werkt de zorg
 • Grenzen aan leefstijlcoaching
 • De Centrale Zorgverlener
MODULE 3

Specialisatie en integratie in de beroepspraktijk (6 dagdelen les + e-learning) 

LZW college kiest ervoor om bij het aanleren, toepassen en verbeteren van leefstijlcoaching de CanMEDS-systematiek te hanteren. De systematiek bestaat uit één centrale rol (de zorgverlener met vakinhoudelijke competenties) en zes rollen die daarmee samenhangen.

Aan de hand van de CanMEDS rollen gaat elke student zijn visie, kennis en vaardigheden ontwikkelen om het coachen op leefstijl toe te passen binnen het eigen vakgebied:

1. Vakinhoudelijk handelen
De invloed van leefstijl op ziektebeelden en beperkingen, farmacologie, psychologie, zelfmanagement, ondersteuning en begeleiding, preventie, interventies.

2. Communicatie
Hoe pas ik binnen het coachen op leefstijl gesprekstechnieken, theoretische communicatie, gedragsbeïnvloeding, motivatie, gebruik van e-health applicaties en nudging toe.

3. Samenwerking
De leefstijlcoach Zorg en Welzijn als centrale zorgverlener, de rol van leefstijl en coaching op leefstijl binnen de ketenzorg, ondersteuning mantelzorg, multidisciplinaire en domeinoverstijgende samenwerking en groepsdynamica.
4. Kennis en wetenschap
Het kunnen onderbouwen van een gekozen onderzoeksmethodiek op het toepassen van coaching op leefstijl, toepassing van wetenschap, en evidence based werken.

5. Maatschappelijk handelen
Het belang van een gezonde leefstijl en het bevorderen van gezondheid binnen in de maatschappelijke context.

6. Organisatie
De financiering van interventies op leefstijl binnen de zorg en binnen het sociaal domein, de coördinatie en continuïteit van leefstijlinterventies, en het borgen van zorg op afstand.

7. Professionaliteit en kwaliteit
De professionele standaard en kwaliteitsborging van leefstijlcoaching en de bijbehorende wet- en regelgeving, beroepsvereniging, beroepsimago, kwaliteitsregistratie, kwaliteitssystemen.

De ondersteuning voor dit persoonlijke en beroepsmatige ontwikkelproces wordt gevormd door zes dagdelen les op locatie en e-learningsmodules waaruit elke student een maatwerkprogramma samenstelt dat past bij zijn vak en (toekomstige) rol.

Voorbeelden van onderwerpen die kunnen worden opgepakt zijn: de wijze waarop leefstijl en coaching kunnen worden ingebed in de organisatie, afstemming met aanpalende beroepen, specifieke kennis over leefstijl en/of doelgroep en/of aandoeningen gekoppeld aan het eigen vakgebied.
MODULE 4

Afronding inclusief de presentatie van het leerproces en van een implementatie- of verbeterplan

 • Presentatie reflectie leerproces 
 • Verslag reflectie van de specialisatie inclusief een implementatie of verbeterplan 
Het totale programma bestaat uit 17 contactdagen, exclusief het begeleiden van de proefcliënten verspreid over ca. 12 maanden.