Examenreglement

De examinering van de opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
  • het volledig en tijdig inleveren van het huiswerk en het ontvangen van een voldoende beoordeling voor alle onderdelen (maand 1 t/m 12)
  • het met succes afronden van de toets basisvaardigheden coaching (maand 6)
  • het met succes afronden van de kennistoets leefstijl (maand 8)
  • het met een voldoende afronden van de presentatie betreffende de reflectie op het leerproces (maand 12)
  • het met een voldoende afronden van het verslag met betrekking tot de specialisatie en het implementatie of verbeterplan (maand 12)
In de online studieomgeving staat je huiswerk per maand aangegeven, inclusief een verwijzing naar de bijbehorende theoriedelen. De voortgang wordt gemeten middels ons leermanagement systeem.