Opbouw van het programma

8%
Module 1

Introductie leefstijl en gedragsverandering

Tijdens de 2-daagse introductie module maak je kennis met de basis van leefstijlcoaching
60%
Module 2

Opleiding coaching op leefstijl

Je krijgt een volledige basisopleiding over leefstijl en coaching
90%
Module 3

Integratie in de praktijk en specialisatie 

Middels het CanMeds model werken we aan een gedragsrepertoire zodat je je kennis en vaardigheden kan integreren in jouw rol en organisatie
100%
Module 4

Afronding door middel van presentatie

Je presenteert een reflectie op het leerproces en een implementatie- of verbeterplan

Totale programma

Het totale programma bestaat uit 17 contactdagen, e-learning, zelfstudie en uit het begeleiden van de proefcliënten. 

Het programma is opgebouwd uit vier modules:
1. Introductie leefstijl en gedragsverandering
2. Opleiding coaching op leefstijl
3. Integratie in de praktijk en specialisatie 
4. Afronding; inclusief een presentatie omtrent de reflectie op het leerproces, een verslag van de specialisatie en een presentatie van het implementatie of verbeterplan.

Waarom we kiezen voor deze opbouw

Aandacht voor leefstijl en een coachende werkwijze staan de afgelopen jaren steeds hoger op de agenda in zorg en welzijn. Mensen coachen bij het aannemen van een gezonde leefstijl helpt om hun kwaliteit van leven te verhogen, ze meer vertrouwen en veerkracht te geven bij het aangaan van dagelijkse uitdagingen en om ziektekosten te verlagen. Daarmee is het een belangrijk instrument voor professionals in zorg en welzijn.

Onze visie is dat we, in plaats van het aansturen op een grote groep zelfstandig opererende leefstijlcoaches, er voor willen zorgen dat bevlogen professionals in de verschillende gremia van Zorg en Welzijn gebruik kunnen maken van gerichte en bewezen effectieve methodieken bij coaching op leefstijl. We streven er naar dat de professionals die afstuderen bij LZW college de leefstijladviezen voor hun cliënten inzichtelijk, eenvoudig en haalbaar weten te maken. Waarbij het accent niet op de klachten of ziekte ligt maar op de doelen welke bereikt willen worden. 

De ervaring van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat willen we effectief en doelmatig coachen op leefstijl in de gezondheidszorg, we een opleiding moeten aanbieden die aansluit bij het beroepsprofiel van de hedendaagse (para)medicus en welzijnswerker. Coachen op leefstijl en het aanbieden of uitvoeren van een (gecombineerde) leefstijlinterventie binnen de zorg en welzijnssector vergt kennis en inzicht, een vakinhoudelijke expertise, kwaliteitsborging en een vertrouwensbasis om te kunnen samenwerken binnen het huidige stelsel.

In de programma opbouw die we bij LZW college hanteren komen deze onderdelen terug. Deze programma onderdelen geven de student een stevige basis voor de toekomst waarin coachend werken op leefstijl een grote rol gaat spelen binnen hun eigen vakgebied.