Overbelasting en adaptatie

Bij training maak je gebruik van het feit dat levende wezens zich aanpassen aan stress. Je belast het lichaam zodanig, dat het zichzelf zal gaan verbeteren op het gebied van kracht, flexibiliteit, zuurstofopname of andere aspecten van fitheid. De beste resultaten krijg je als je gebruik maakt van een goed ontworpen, systematisch programma. Bij elke […]
This content is only available to members.