Wie zijn wij?

LZW college verzorgt de post-hbo registeropleiding tot gespecialiseerde 'Leefstijlcoach Zorg en Welzijn'.
De ambitie van de opleiding is om professionals te laten uitstromen die binnen hun huidige werkveld veel effectiever de regie bij hun cliënt/patiënt kunnen leggen en daarmee een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan duurzaam gezond gedrag en aan gelukkigere mensen in Nederland.

Aandacht voor leefstijl en een coachende werkwijze staan hoog op de agenda in zorg en welzijn. Mensen coachen bij het aannemen van een gezonde leefstijl kan helpen om hun kwaliteit van leven te verhogen, ze meer vertrouwen en veerkracht te geven bij het aangaan van dagelijkse uitdagingen én om ziektekosten te verlagen. Daarmee is het een belangrijk instrument voor professionals in zorg en welzijn.

Wij leiden zorg- en welzijnsprofessionals op om coaching op leefstijl te integreren binnen hun vakgebied, in plaats van aan te sturen op een grote groep zelfstandig opererende leefstijlcoaches. We streven er naar dat de professionals die afstuderen bij LZW College excelleren in de uitoefening van hun beroep en voorbereid zijn op de toekomst van de gezondheidszorg.

Onze studenten onderscheiden zich door hun brede en gefundeerde kennis als professional aangevuld met de post-hbo register opleiding Leefstijlcoach Zorg en Welzijn waarmee zij leefstijlverandering voor hun cliënten duurzaam, eenvoudig en haalbaar weten te maken. Het onderscheidend vermogen van deze opleiding is het kennis niveau van waaruit de opleiding start wat zich uit in de toelatingseisen, de stevige basisopleiding, het hanteren van de CanMEDS methodiek met betrekking tot het breed toepassen van leefstijlcoaching in de praktijk, de specialisatie waarbij de rol van leefstijlgerelateerde factoren wordt uitgediept met betrekking tot jouw eigen vakgebied én het begeleiden van minimaal drie cliënten, coachees, binnen jouw eigen werkomgeving.

Onze missie is dat de door LZW College opgeleide professionals werken vanuit positieve gezondheid en positieve psychologie, met kennis over gedragsverandering en terugvalpreventie, en dat ze hun cliënten kunnen helpen om onderscheid te maken tussen de zin en de onzin over leefstijl en leefstijlfactoren. 

Ons geeft het enorm veel plezier en voldoening om te werken met de doelgroep van deze opleiding: bevlogen professionals die ervoor gekozen hebben om het leven een stukje beter te maken en die zichzelf graag blijven ontwikkelen in de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Samen maken we het verschil voor patiënten, cliënten en de Nederlandse samenleving.

Meijke van Herwijnen
Anne-Marie Janssens
Directie LZW College

Raad van Advies

Joep Teijink

Sonja van Hamersveld

Frederik Jaspers Faijer

Igor Ivakic

LZW College

LZW College is een erkende en geaccrediteerde opleider. De opleiding is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland erkend als officiële Registeropleiding. Daarnaast zijn we geaccrediteerd voor het kwaliteitsregister leefstijlcoaches van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland, beheerd door KABIZ.

Sinds 1 januari 2019 worden erkende gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Cliënten kunnen alleen aanspraak maken op een vergoeding, als de GLI-uitvoerder over een hbo- of wo-opleiding én een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach of over een aantekening leefstijlcoaching in het eigen kwaliteitsregister beschikt.