Wie zijn wij?

Via LZW College verzorgt Visiom de post-hbo registeropleiding tot gespecialiseerde 'Leefstijlcoach Zorg en Welzijn'.
De ambitie van de opleiding is om professionals te laten uitstromen die binnen hun huidige werkveld veel effectiever de regie bij hun cliënt/patiënt kunnen leggen en daarmee een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan duurzaam gezond gedrag en aan gelukkigere mensen in Nederland.

Aandacht voor leefstijl en een coachende werkwijze staan hoog op de agenda in zorg en welzijn. Mensen coachen bij het aannemen van een gezonde leefstijl kan helpen om hun kwaliteit van leven te verhogen, ze meer vertrouwen en veerkracht te geven bij het aangaan van dagelijkse uitdagingen én om ziektekosten te verlagen. Daarmee is het een belangrijk instrument voor professionals in zorg en welzijn.

In de opleiding word je als zorg- en welzijnsprofessional opgeleid op om coaching op leefstijl te integreren binnen je vakgebied, zodat we mensen vanuit verschillende rollen kunnen ondersteunen bij het maken van goede dagelijkse keuzes. We streven er naar dat de professionals die afstuderen bij LZW College excelleren in de uitoefening van hun beroep en voorbereid zijn op de toekomst van de gezondheidszorg.

Onze missie is dat de door LZW College opgeleide professionals werken vanuit positieve gezondheid en positieve psychologie, met kennis over gedragsverandering en terugvalpreventie, en dat ze hun cliënten kunnen helpen om onderscheid te maken tussen de zin en de onzin over leefstijl en leefstijlfactoren. De opleiding onderscheidt zich door de focus op integratie van leefstijlcoaching binnen de bestaande rollen van zorg- en welzijnsprofessionals en de ondersteuning om dat al tijdens de opleiding vorm te kunnen geven. We vragen van de studenten dat ze niet alleen in het algemeen begrijpen hoe leefstijlcoaching werkt, maar dat ze ook verder de diepte in gaan en vertrouwen opbouwen bij de implementatie van een mensgerichte en effectieve aanpak in hun eigen werksetting. Een ander onderscheidend punt is de ervaring van Visiom met leefstijlcoaching sinds 2004, die ertoe geleid heeft dat we weten hoe je gezonde keuzes maken écht eenvoudiger kunt maken voor mensen.

Ons geeft het enorm veel plezier en voldoening om te werken met de doelgroep van deze opleiding: bevlogen professionals die ervoor gekozen hebben om het leven een stukje beter te maken en die zichzelf graag blijven ontwikkelen in de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Samen maken we het verschil voor zorgvragers, onszelf en de Nederlandse samenleving.

Meijke van Herwijnen
Directeur Visiom
Namens alle docenten van LZW College

Raad van Advies

Joep Teijink

Sonja van Hamersveld

Frederik Jaspers Faijer

Igor Ivakic

LZW College

LZW College is een erkende en geaccrediteerde opleider. De opleiding is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland erkend als officiële Registeropleiding. Daarnaast zijn we geaccrediteerd voor het kwaliteitsregister leefstijlcoaches van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland, beheerd door KABIZ.

Sinds 1 januari 2019 worden erkende gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Cliënten kunnen alleen aanspraak maken op een vergoeding, als de GLI-uitvoerder over een hbo- of wo-opleiding én een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach of over een aantekening leefstijlcoaching in het eigen kwaliteitsregister beschikt.