Klachten en Complimenten

Klachtenprocedure
Indien je een klacht hebt die niet gaat over de examens, probeer je dit eerst met de docent op te lossen, of in tweede instantie met de directie van LZW College. Mocht dit niet lukken, dan kun je altijd contact opnemen met de onafhankelijk klachtenfunctionaris, Liesbeth van Tongeren. Je kunt haar bereiken via klachtenfunctionaris@lzwcollege.nl.

Slide Ik hoop dat LZW College me inzicht en handvaten geeft zodat ik patiënten nog beter kan begeleiden bij leefstijlgerelateerde aandoeningen. Stéfani, POH-somatiek Slide Ik wil denken en handelen als gezondheidsbevorderaar. De aansluiting en integratie met de praktijk maakt, als fysiotherapeut, de keuze voor LZW College voor de hand liggend. Rutger, geriatriefysio- en manueel therapeut Slide Ik kies voor LZW College omdat ik verwacht dat het me nieuwe inzichten geeft die ook op mijn werk als huisarts een positieve impact hebben. Fatma, huisarts