Klachten en Complimenten

Klachtenprocedure
Indien je een klacht hebt die niet gaat over de examens, probeer je dit eerst met de docent op te lossen, of in tweede instantie met de directie van LZW College. Mocht dit niet lukken, dan kun je altijd contact opnemen met de onafhankelijk klachtenfunctionaris, Liesbeth van Tongeren. Je kunt haar bereiken via klachtenfunctionaris@lzwcollege.nl.